Vận hành động cơ hơi nước khổng lồ duy nhất còn sót lại sau 57 năm

Khoa học
Động cơ được trưng bày trong bảo tàng gần 6 thập kỷ trước khi được phục chế và vận hành trở lại.
Xem thêm