Vận hành máy sản xuất khẩu trang nhanh nhất thế giới

Khoa học
Thiết bị do nhà máy tã và băng vệ sinh lớn nhất tỉnh Quảng Đông phát triển có khả năng may 1.000 chiếc khẩu trang y tế mỗi phút.