Vào cấm địa của hà mã, cá sấu bị đánh 'hội đồng' nhừ tử

Khoa học
Thật đen đủi cho con cá sấu khi nó lọt vào giữa vùng nước của bầy hà mã. Ngay lập tức, nó bị bầy hà mã lao vào tấn công. Rất may khi cuối cùng nó cũng giữ được mạng sống.
Xem thêm