Vệ tinh 'Made in Việt Nam' tách khỏi tên lửa vào quỹ đạo

Khoa học
Sau một giờ rời khỏi bệ phóng, vệ tinh MicroDragon tách khỏi tên lửa thành công bắt đầu làm nhiệm vụ trên quỹ đạo.
Xem thêm