Vì sao bong bóng xà phòng bay lên cao và phát nổ?

Khoa học
Ở trạng thái cân bằng, nếu lớp màng nước xung quanh bong bóng bị phá vỡ hoặc bay hơi, bong bóng sẽ phát nổ.