Vì sao không khí có mùi lạ sau mưa?

Khoa học
Khi mưa rơi xuống mặt đất khô, dầu thực vật cùng chất hóa học từ đất bay lên hòa với không khí, tạo nên mùi.
Xem thêm