Vì sao trứng cá tầm lại được gọi là 'vàng đen', có giá trên trời?

Khoa học
Từ chỗ một món ăn thừa mứa, dùng để nuôi lợn, ngày nay món trứng cá tầm đã có giá hàng chục nghìn USD, dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.