VIDEO: Bò rừng mẹ ngăn bầy sói đói ăn thịt con

Khoa học
Trước gọng kìm bao vây của bầy sói đói mồi, bò rừng mẹ dùng chính cơ thể nó làm lá chắn che chở con non, giúp bò con chạy thoát.
Xem thêm