Video: Loài rắn có khả năng giả chết đau đớn để đánh lừa kẻ thù

Khoa học
Loài rắn Hognose Bắc Mỹ có một khả năng đáng kinh ngạc khi có thể giả chết để đánh lừa đối phương.