Video mô phỏng dòng chảy dung nham núi lửa Kilauea ở Hawaii

Khoa học
Đây là clip được dựng lại mô phỏng dòng chảy của dung nham núi lửa Kilauea. Video đã cho thấy sự tàn phá của nó đã mở rộng ra sao sau 2 tháng phun trào.