Video: NASA phát hiện hành tinh mới nằm trong “vùng sống được“

Khoa học
NASA phát hiện “siêu Trái Đất” GJ 357d nằm cách chúng ta 31 năm ánh sáng và ở trong "vùng sống được" khi có thể tồn tại nước ở thể lỏng trên bề mặt.