Video: Rắn hổ mang bị bắn đứt đôi thân vẫn tẩu thoát nhanh chóng

Khoa học
Một con rắn hổ mang tẩu thoát nhanh chóng dù chỉ còn lại một nửa cơ thể.
Xem thêm