Video: Singapore sử dụng xe buýt có vườn cây trên nóc

Khoa học
Singapore tiếp tục chứng minh lối sống xanh bằng việc vận hành xe buýt kết hợp vườn cây trên nóc nhằm tận dụng năng lượng mặt trời sẵn có.
Xem thêm