Video: Sư tử cái nổi đóa vì bất ngờ bị sư tử đực ngoạm vào hông

Khoa học
Sư tử cái đang nằm ngủ thì sư tử đực đến từ phía sau và ngoạm nhẹ vào vùng hông của nó. Sư tử cái nổi cơn tam bành, khua móng vuốt xua đuổi sư tử đực.
Xem thêm