VIDEO: Sư tử đực vô tình cứu lợn rừng thoát khỏi ‘tử thần’

Khoa học
Với khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, 2 con sư tử cái dễ dàng bắt được lợn rừng. Thế nhưng, sư tử đực bất ngờ lao tới giành mồi và vô tình giúp lợn rừng chạy thoát thân.
Xem thêm