Video: Tan chảy với hình ảnh gấu mẹ dẫn đàn con lon ton qua đường

Khoa học
Tại một công viên ở Gatlinburg (Mỹ), gấu mẹ động viên lũ gấu con của mình rồi dẫn chúng chạy qua đường rất dễ thương.
Xem thêm