DMCA.com Protection Status

Video: Trái Đất khi đêm xuống nhìn từ Trạm vũ trụ của NASA

Khoa học
Máy bay bay với tốc độ 965kmh nhưng Trạm vũ trụ thì quay quanh Trái Đất với tốc độ gấp gần 30 và trông như một ngôi sao đang di chuyển trên bầu trời