Video: Trăn khổng lồ cắn ngập răng vào người để bảo vệ trứng

Khoa học
Jay Brewer, người chăm sóc trăn, đã đăng tải đoạn video về trăn khổng lồ gây sốt lên mạng xã hội.
Xem thêm