Việt Nam sẽ sản xuất vệ tinh vào năm 2022

Khoa học
Sau khi hoàn thành lộ trình phát triển vệ tinh, năm 2022 Việt Nam sẽ tự sản xuất vệ tinh và trở thành một trong những nước đứng đầu khu vực ở lĩnh vực này.
Xem thêm