Viettel sẽ khóa một chiều thuê bao thiếu thông tin sau ngày 2/6

Khoa học
Từ 2/6 Viettel sẽ bắt đầu khóa sim 1 chiều với những thuê bao chưa bổ sung thông tin.