'Vợ ảo' gây tranh cãi ở Nhật

Khoa học
Thiết bị Gatebox đóng vai trò như "vợ ảo" cho đàn ông độc thân Nhật Bản đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Xem thêm