Vỏ Trái Đất có thể tách thành hai lớp ngoài khơi Bồ Đào Nha

Khoa học
Các nhà khoa học ở Đại học Lisbon phát hiện một mảng kiến tạo bên dưới đáy biển đang tách thành hai lớp, hiện tượng chưa từng thấy trước đây.