Voi cái quật đổ thân cây để cả đàn cùng thưởng thức

Khoa học
Do con non chưa đủ lớn để bứt lá trên cao, voi cái thường quật cả thân cây đổ rạp để giúp chúng nạp đủ dưỡng chất cần thiết.