Voi nhỏ chiến đấu giữa vòng vây của 14 con sư tử

Khoa học
Một con voi nhỏ tuổi ở Zambia thể hiện khả năng giữ bình tĩnh trước nguy hiểm và thoát khỏi vòng vây của bầy sư tử cái.
Xem thêm