Voi rung cây cố làm ngã báo hoa mai

Khoa học
Báo hoa mai tha xác con mồi lên ngọn cây ẩn nấp nhưng vẫn bị voi và linh cẩu đến quấy nhiễu.
Xem thêm