Voi rừng 'điên cuồng' tấn công hà mã để giải cứu con

Khoa học
Vì cho rằng những con hà mã có thể làm hại đứa con của mình, voi mẹ đã lồng lên tấn công dữ dội, khiến đối thủ phải bỏ chạy “trối chết”.
Xem thêm