Vòng cổ tự phồng cứu mạng người sắp chết đuối

Khoa học
Những người đi bơi có thể tránh khỏi nguy cơ chết đuối nhờ thiết bị tự phồng giống túi khí dưới nước.
Xem thêm