Vũ khí laser Mỹ bắn rơi 5 máy bay không người lái trong thử nghiệm

Khoa học
Hệ thống vũ khí laser mới của Mỹ được thử nghiệm thành công khi bắn trúng các mục tiêu di động trên không vào tháng 8.
Xem thêm