Vũ trụ không truyền âm thanh, các nhà du hành nói chuyện kiểu gì?

Khoa học
Âm thanh chỉ có thể truyền trong vật chất bởi bản chất của nó là sóng. Nhưng ở trong khoảng không gian ngoài bầu khí quyển lại chẳng có vật dẫn truyền nào hết - điều đó đồng nghĩa với việc âm thanh sẽ không tồn tại.
Xem thêm