Vừa mới hạ sinh, linh dương mẹ đã bị linh cẩu cướp mất con

Khoa học
Cuộc sống tự nhiên luôn vô cùng khắc nghiệt, nhiều cá thể chỉ vừa mới ra đời đã trở thành con mồi cho loài khác. Linh dương non trong đoạn clip sau đây mới vừa ra khỏi lòng mẹ đã bị linh cẩu bắt mất.