Vườn quốc gia nổi trên mặt nước ở Ấn Độ

Khoa học
Keibul Lamjao được biết đến là khu bảo tồn thiên nhiên duy nhất nổi trên mặt nước, với một hệ sinh thái vô cùng đa dạng.
Xem thêm