Xem sóc chuột cầm đầu rắn nhai ngấu nghiến

Khoa học
Thông thường, sóc mới là đối thủ phải bỏ chạy khi gặp rắn nhưng lần này thì lại hoàn toàn ngược lại