DMCA.com Protection Status

Xem thú đêm ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên

Khoa học
Những đàn nai, heo rừng... kéo nhau đi ăn đêm là hình ảnh du khách dễ dàng bắt gặp trong chuyến trải nghiệm ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên.