Xuất hành như thế nào để cả năm tài lộc, may mắn?

Khoa học
Với ước nguyện cả một năm hanh thông, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy, người Việt Nam thường tìm hiểu kỹ lưỡng với việc chọn ngày giờ xuất hành, khai trương đầu năm.