Công nhân Trung Quốc thay gần 40 km đường ray trong 5,5 giờ

Video
Hơn 1.000 công nhân Trung Quốc tiến hành thay thế đoạn đường sắt cao tốc tại tỉnh Phúc Kiến với thời gian ngắn.