Công nông chở gỗ ‘cõng’ cả cổng làng…đi chơi

Video
Xe công nông chở gỗ quá cao khi đi qua làng Gia Hội ở thôn Gia Cát Tây, xã Quế Phong (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) thì bị mắc đã kéo bung và chở luôn cổng chào của làng di chuyển một đoạn khá dài mới dừng lại.