Công trình trên đèo Mã Pì Lèng sẽ bị xử lý thế nào?

Video
Nhà hàng 6 tầng nằm trên hẻm vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng, Mèo Vạc xây dựng không phép có thể bị xem xét đình chỉ hoạt động, tháo dỡ một phần vi phạm.