Container chạy loạng choạng vì không phanh được

Video
Container chạy loạng choạng khi đang đổ dốc vì không phanh được. Rất may, tài xế kịp phản ứng đánh lái tránh các phương tiện khác.