Container chèn ép, tấn công ô tô con trên đường

Video
Chiếc container tạt đầu ôtô con chạy phía sau. Sau khi chiếc ôtô vượt phải, container lao vào suýt đâm trúng ôtô con.