DMCA.com Protection Status

Container đấu đèn đuôi chói mắt, tài xế phía sau dùng sơn đen để giải quyết

Video
Để hết chói mắt tài xế phía sau nhanh chóng xuống xe dùng bình sơn đen phun vào 2 đèn hậu xe container phía trước.