Container vẫn chạy dù mất 2 bánh trước

Video
Container vẫn lưu thông trên đường mặc dù mất 2 bánh xe ở phía trước. Hành động liều lĩnh này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng tài xế và người khác.