Cột chùm dây nylon nuôi lươn, lãi 150 triệu đồng mỗi năm

Video
Anh Huỳnh Công Đức (Quảng Ngãi) nuôi lươn không bùn trong bể với dây nylon giúp tăng mật độ, dễ phòng dịch bệnh, lãi hàng trăm triệu mỗi năm.