Cột cờ Hà Nội tại đất mũi Cà Mau

Video
Công trình gồm 3 tầng, cao hơn 41m, mô phỏng theo kiến trúc của cột cờ Hà Nội từ trên kỳ đài có thể ngắm nhìn rừng đước và Biển Đông.