Cột tro bụi núi lửa cao 13 km nhìn từ không gian

Video
Các vệ tinh và phi hành gia ghi lại cảnh tượng núi lửa Raikoke phun trào trên quần đảo Kuril nhìn từ không gian.