DMCA.com Protection Status

CSGT sẽ được mặc thường phục khi bắn tốc độ?

Video
Dự thảo thông tư của Bộ Công an lấy ý kiến về việc CSGT được mặc thường phục để sử dụng phương tiện nghiệp vụ khi bắn tốc độ, ghi hình phạt nguội vi phạm.