Cụ bà đi bộ 3 km mỗi ngày để lấy rêu đá ở Hà Giang

Video
Bà Nguyễn Thị Tỉn (73 tuổi) huyện Quang Bình đi bộ 3 km đến suối để lấy rêu đá, mỗi ngày thu từ 5 đến 7 bó.