Cú đớp sấm sét của cá sấu làm nát đầu linh dương

Video
Cú đớp bất ngờ và chính xác của cá sấu khiến linh dương không còn cơ hội nào sống sót. Dưới đầm lầy cả bầy cá sấu đang ngoác miệng chờ con mồi bị lôi xuống.