Cụ già bơi qua sông để tránh trạm kiểm tra chống dịch Covid-19

Video
Bất chấp nguy hiểm, cụ già bơi qua sông đi đến cửa hàng tạp hóa để mua một số vật dụng, thay vì phải đi bộ và đến trạm kiểm tra thân nhiệt.