Cụ ông 78 tuổi truyền cảm hứng tập gym

Video
Nhân sinh nhật 78 tuổi, Jacinto Bonilla thực hiện bài luyện tập ngay cả thanh niên cũng phải e ngại.