Cụ ông Chile sống độc thân qua ba thế kỷ

Video
Theo giấy tờ tùy thân, cụ ông Jaramillo năm nay 121 tuổi, trở thành ứng viên cho danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.